المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات ش .م .م
English
 
الصفحة الرئيسية  >>  ãÔÇÑíÚäÇ  >>  ÞÑíÉ áæäÌ ÈíÊÔ August 24, 2019

ÕÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÑ ÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ áæäÌ ÈíÊÔ ( ãÑÍáÉ Ãæáì )

*ÇÚãÇá ÊØæíÑ æÃäÔÇÁ ÞÑíÉ áæäÌ ÈíÊÔ (ãÑÍáÉ Ãæáì) ÈÃÌãÇáÜÜÜÜÜÜÜÜì  ÊßáÝÉ æÞÏÑåÇ 54470078.00 ÌäíåÇ ( ÝÞØ ÇÑÈÚÉ æÎãÓæä ãáíæä æãÇÆÊÇä æÓÈÚæä ÂáÝ æËãÇäíÉ æÓÈÚæä ÌäíåÇ áÇÛíÑ ).