المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات ش .م .م
English
 
الصفحة الرئيسية  >>  ãÔÇÑíÚäÇ  >>  ÞÑíÉ áæäÌ ÈíÊÔ (2) August 24, 2019

ÕÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÑ ÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ áæäÌ ÈíÊÔ ( ãÑÍáÉ ËÇäíÉ )

*ÃÚãÇá ÊØæíÑ æÃäÔÇÁ ÞÑíÉ áæäÌ ÈíÊÔ ( ãÑÍáÉ ËÇäíÉ ) ÈÃÌãÇáÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜì ÊßáÝÉ æÞÏÑåÇ 55555637.00 ÌäíåÇ (ÝÞØ ÎãÓÉ æÎãÓæä ãáíæä æÎãÓãÇÆÉ ÎãÓÉ æÎãÓæä ÂáÝ æÓÊãÇÆÉ ÓÈÚÉ æËáÇËæä ÌäíåÇ áÇÛíÑ).